முற்போக்கு இடதுசாரி கருத்து நிலை எழுத்தாளார் செ.க..!

ஈழத்துத் தமிழ் எழுத்தாளார்களுள் தனித்து நோக்குவதற்கான பண்பு களைக் கொண்டவர் செ.கணேசலிங்கன். இவரது பன்முக ஆளுமை முற்போக்கு இடதுசாரி கருத்து நிலையின் நிலை பேறாக்கத்துக்கு தடம் அமைத்தது எனலாம். குறிப்பாக 1950, 60களில் முற்போக்கு…

View More முற்போக்கு இடதுசாரி கருத்து நிலை எழுத்தாளார் செ.க..!