அரச ஊழியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி; ஜனவரி முதல் வாழ்க்கைச் செலவுப் படி அதிகரிப்பு..!

வரவு செலவுத் திட்டத்தில் முன்மொழியப்பட்டுள்ள சம்பள அதிகரிப்பில் இருந்து 5000 ரூபாவை எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் முதல் அரச ஊழியர்களுக்கு வழங்குவது தொடர்பில் அரசாங்கத்தின் கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஓய்வூதியர்களுக்கான 2500 ரூபா சம்பள அதிகரிப்பை எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் முதல் முழுமையாக வழங்குவது குறித்தும் கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளது.

பட்ஜெட் உரையில், அரசு ஊழியர்களுக்கு 10,000 ரூபாய் வாழ்க்கைச் செலவுக் கொடுப்பனவு வழங்க அதிபர் ரணில் முன்மொழிந்தார். அதில் 5000 ஏப்ரல் மாதத்திலும் மீதமுள்ள தொகை ஒக்டோபரிலும் வழங்கப்படும்.ஏப்ரல் மாதம் முதல் ஓய்வூதியம் பெறுவோருக்கு 2500 ரூபாவை வழங்கவும் வரவு செலவுத் திட்டத்தில் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.

அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையில் இடம்பெற்ற அரச வருமானப் பிரிவின் கூட்டத்தில் எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் முதல் உரிய அரச உத்தியோகத்தர்களின் சம்பள அதிகரிப்பில் ஒரு பகுதியை வழங்கவும், ஏப்ரல் மாதம் மிகுதி 5000 ரூபாவும் வழங்குவது தொடர்பில் கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

அதிபர் செயலக அரச வருவாய் பிரிவின் 2023ஆம் ஆண்டு எதிர்பார்க்கப்படும் நிதி நிலைமை குறித்த அறிக்கையின் புள்ளிவிபரங்களின்படி, சம்பள அதிகரிப்பை ஜனவரி மாதம் முதல் நடைமுறைப்படுத்த முடியும் என தெரியவந்துள்ளது.இது தொடர்பான கூட்டம் வியாழக்கிழமை (23) நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் அரச வருவாய் பிரிவு மற்றும் நிதி அமைச்சின் அதிகாரிகளின் பங்குபற்றுதலுடன் நடைபெற்றது.

2023 ஜனவரி முதல் நவம்பர் வரையிலான வருவாய் சேகரிப்பு நிறுவனங்களிடமிருந்து வரி வருவாய் வசூல் மதிப்பீடும் இங்கு முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.

மற்றும் ஆவணத்தின் படி, உள்நாட்டு இறைவரித் திணைக்களம் நவம்பர் 21 வரை 1457 பில்லியன் ரூபா வருமானத்தை ஈட்டியுள்ளது.சுங்க வருமானம் 842 பில்லியன் ரூபாவாகவும் கலால் வருமானம் 70 பில்லியன் ரூபாவாகவும் இந்த நிறுவனங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட மொத்த வருமானம் 2446 பில்லியன் ரூபாவாகும்.

நவம்பர் 21 ஆம் திகதி வரை, பிற வருவாய் முகவர் நிறுவனங்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட வருமானம் 29 பில்லியன் ரூபாவாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது.