காலம் கடந்த நீதி என்பது மறுக்கப்பட்ட நீதியே; யூலைக் கலவரம் உணர்த்தும் பாடம்..!

கறுப்பு யூலை (ஆடிக்கலவரம்) என்பது ஜூலை 23, 1983 தொடக்கம் இரண்டு கிழமைகளுக்கு மேலாகத் திட்டமிட்ட முறையில் சிங்கள இனவாதிகள் இலங்கைத் தமிழர்களைக் கொடுமைப்படுத்தியும், சொத்துகளை அழித்தும் கைப்பற்றியும், 3000 பேர் வரை படுகொலை…

View More காலம் கடந்த நீதி என்பது மறுக்கப்பட்ட நீதியே; யூலைக் கலவரம் உணர்த்தும் பாடம்..!