சிங்களவர் யார்? மறைக்கப்பட்ட ஈழத் தமிழரின் உண்மை வரலாறு – வரலாற்றுத் தொடர் 2

இலங்கைத்தீவு, இந்தியாவுக்குத் தென்கிழக்கில் பூமத்திய ரேகைக்கு ஐந்தாவது, ஒன்பதாவது அட்சக் கோடுகள் வரையிலும், சுமார் 79 டிகிரி கிழக்கு தீர்க்க ரேகையிலிருந்து 82 டிகிரி கிழக்குத் தீர்க்க ரேகை வரையிலும் பரவியுள்ளது. இத்தீவின் தென்,…

View More சிங்களவர் யார்? மறைக்கப்பட்ட ஈழத் தமிழரின் உண்மை வரலாறு – வரலாற்றுத் தொடர் 2