வடக்கு மாகாண கல்வி அமைச்சிற்கு புதிய செயலாளர் நியமனம்..!

வடக்கு மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளராக பற்றிக் டிரஞ்சன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். எதிர்வரும் பத்தாம் திகதி முதல் பற்றிக் டிரஞ்சன் தனது கடமைகளை பொறுப்பேற்க உள்ளார் வடக்கு மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளராக இருந்த உமாமகேஸ்வரன்…

View More வடக்கு மாகாண கல்வி அமைச்சிற்கு புதிய செயலாளர் நியமனம்..!