பாடசாலை விடுமுறை தொடர்பில் வெளியாகிய அறிவிப்பு..!

மூன்றாம் தவணைக்கான பாடசாலை விடுமுறைகள் டிசம்பர் 22, 2023 முதல் பெப்ரவரி 2, 2024 வரை வழங்கப்படுவதாக என கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜயந்த அறிவித்துள்ளார்.இதேவேளை க.பொ.த உயர்தரப் பரீட்சை ஜனவரி மாதம் நடைபெறவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.