சேலை அணியாமல் வந்த ஆசிரியை; விரட்டிய முகாமையாளருக்கு எதிராக முறைப்பாடு..!

கிராகம ஆசிரியர் கலாசாலையின் மோடியுல மத்திய நிலையத்துக்கு சேலை கட்டாமல் மாற்று உடையில் வந்த ஆசிரியை ஒருவர், மத்திய நிலையத்தின் முகாமையாளரால் விரட்டியடிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பில் அந்த ஆசிரியை கடுகண்ணாவை பொலிஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு செய்துள்ளார்.இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை (18) சென்ற ஆசிரியையே இவ்வாறு விரட்டியடிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஆசிரியர்களின் சேவை உயர்வுகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட திறன் வரம்புகளை முழுமைப்படுத்துவதற்கே அந்த ஆசிரியை வந்துள்ளார்.அப்போது அங்கிருந்த முகாமையாளர் அந்த ஆசிரியையை சேலை கட்டாமல் வந்திருந்தமையால் அங்கிருந்து விட்டிவிட்டார்.

இது தொடர்பிலேயே அந்த ஆசிரியை பொலிஸில் முறைப்பாடு செய்துள்ளார்.