கடன் வீதங்கள் குறைப்பு; வங்கிகளுக்கு மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் பணிப்பு..!

உரிமம் பெற்ற வங்கிகள் கடன் வீதங்களை போதுமான அளவு குறைப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை உடனடியாக எடுக்குமாறு வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் கலாநிதி நந்தலால் வீரசிங்க இந்த அறிவுறுத்தலை வழங்கியுள்ளார். அண்மையில் கொள்கை…

View More கடன் வீதங்கள் குறைப்பு; வங்கிகளுக்கு மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் பணிப்பு..!