தரம் 10 இல் சாதாரண தரப் பரீட்சை; தரம் 12 இல் உயர்தரப் பரீட்சை – முன்வைக்கப் பரிந்துரை

க.பொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சையை 10 ஆம் தரத்திலும், க.பொ.த உயர்தரப் பரீட்சையை 12 ஆம் தரத்திலும் நடாத்த வேண்டும் என சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளதாக நீதி அமைச்சர் விஜயதாச ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார்.

உயர்கல்விக்கான வாய்ப்புகளை விரிவுபடுத்துவதற்கு பொருத்தமான பரிந்துரைகளை வழங்குவதற்கான நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழு இந்தப் பரிந்துரையை வழங்கியுள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார்.

சுதந்திரமான தேசிய கல்வி ஆணையத்தை நிறுவுவதற்கு முன் மொழிந்துள்ளதாகவும் நான்கு துறைகளின் கீழ், கல்வியை உயர்த்துவதற்கான பரிந்துரைகளை குழு முன் வைத்துள்ளதாகவும் அதன் தலைவரான நீதி அமைச்சர் விஜயதாச ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார்.இந்த அறிக்கையை நீதி அமைச்சர் விஜேதாச ராஜபக்ஷ நேற்று (21) நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இதன்படி, பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு மற்றும் தொழிற்பயிற்சி அதிகார சபையை இல்லாதொழிக்க முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.

நாட்டில் உள்ள அனைத்து பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் உயர்கல்வி நிறுவனங்களும் ஒரே தரத்தில் கண்காணிக்கப்பட்டு பதிவு செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.மாநில பல்கலைக்கழகங்கள், நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் உயர்கல்வி நிறுவனங்கள், தொழிற்கல்வி மற்றும் தொழிற்கல்வி பல்கலைக்கழகங்கள், தரத்தை உறுதி செய்ய கண்காணிக்கப்படும்.

உயர் தரத்திற்கு தகுதியில்லாத மாணவர்களுக்கு அடித்தள படிப்புகள் மூலம் பட்டப்படிப்பு வரை கல்வி பெறுவதற்கான வாய்ப்பை வழங்கவும் குழு முன்மொழிந்துள்ளது.

அதற்காக, ஆணைக்குழுவின் மேற்பார்வையில், தனியார் துறையினரை ஊக்குவித்து, அவர்களுக்கும் நிவாரணம் வழங்குவதற்கான முன்மொழிவுகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.