சர்வாதிகார ஆட்சி முறைக்குள் நாட்டை கொண்டு செல்ல முயற்சி; இலங்கை ஆசிரியர் சங்கம் கண்டனம்..!

ஊடகத்தை நசுக்குகின்ற செயற்பாடுகள் மற்றும் ஊடகங்களை கட்டுப்படுத்துதல் என்னும் கோணத்தில் ஊடக சுதந்திரத்தை கட்டுப்படுத்துவதன் ஊடாக சர்வாதிகார ஆட்சி முறைக்குள் நாட்டை கொண்டு செல்லும் அரசாங்கத்தின் முயற்சிழய இலங்கை ஆசிரியர் சங்கம் வன்மையாக கண்டிப்பதாக…

View More சர்வாதிகார ஆட்சி முறைக்குள் நாட்டை கொண்டு செல்ல முயற்சி; இலங்கை ஆசிரியர் சங்கம் கண்டனம்..!