தேசிய கல்வி நிறுவகத்திற்கு புதிய பணிப்பாளர் நாயகம் நியமனம்..!

கல்வி அமைச்சர் கலாநிதி சுசில் பிரேம்ஜயந்தவினால் தேசிய கல்வி நிறுவகத்தின் புதிய பணிப்பாளர் நாயகமாக பேராசிரியர் பிரசாத் சேதுங்க நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த நியமனம் கல்வி அமைச்சின் வளாகத்தில் வைத்து வழங்கப்பட்டுள்ளது.பேராசிரியர் பிரசாத் சேதுங்க ஜப்பானில் உள்ள சுகுபா பல்கலைக் கழகத்தில் தனது கலாநிதிப் பட்டத்தைப் பெற்று பேராதனைப் பல்கலைக் கழகத்தில் கல்விப் பீடத்தில் பேராசிரியராகப் பணியாற்றி வந்தார்.இலங்கையில் ஆசிரியர் கல்வி, ஆசிரியர் தொழில் மேம்பாடு, ஊடாடும் கல்வி, பள்ளி அடிப்படையிலான ஆசிரியர் மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் உள்ளிட்ட கல்வித் துறையில் பல ஆராய்ச்சி அனுபவங்களைக் கொண்டவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.